Utbildare

Anders Östergren

Utbildare
 
Anders har över 20 års erfarenhet av att arbeta med personer inom autismspektrat. Han har arbetat ed såväl barn som vuxna inom olika boenden, daglig verksamhet, fritidshem och korttidshem. Anders har en 2-årig autism och handledarutbildning på Växjö universitet. Han är utbildad och certifierad Studio 3-tränare och har arbetat inom Enigma Omsorg sedan 1995 och inom Enigma Education sedan 2000.

Christoffer Sjöwall

Utbildare
 
Christoffer har över 30 års erfarenhet av att arbeta med personer inom autismspektrat. Han har arbetat med barn och vuxna på fritidshem, olika boendeformer, skola, dagcenter och i hemmiljö. Christoffer har en 2-årig autism och handledarutbildning på Växjö universitet samt universitetsstudier inom rehabiliteringsteknik och pedagogik. Han har bland annat specialiserat sig på lågaffektivt bemötande och stressreducerande förhållningssätt. Christoffer är utbildad och certifierad Studio III-tränare och har arbetat inom Enigma Omsorg sedan 1998 och inom Enigma Education sedan 2000.

Christer Fahlberg

Utbildare
 
Christer har över 15 års erfarenhet av att arbeta med personer inom autismspektrat. Han har arbetat med barn och vuxna på fritids- och korttidshem, elevhem samt daglig verksamhet. Utöver det har han arbetat med barn och missbrukare på ett behandlingshem för kvinnor. Han har en 2-årig autism och handledarutbildning på Växjö universitet. Christer är utbildad och certifierad Studio 3-tränare och har arbetat inom Enigma Omsorg sedan 1998 och inom Enigma Education sedan 2000.

Lena Helmerson

Utbildare
 
Lena har arbetat inom omsorgen med personer med autismspektrumtillstånd i över 20 år. Hon har arbetat med barn och vuxna och har flerårig erfarenhet av metodhandledning och att hålla utbildningar. Lena har universitetsutbildning inom bland annat autismspektrum, handledning, ledarskap, kommunikation och organisationsutveckling.

Jesper Hållen

Utbildare
 
Jesper har drygt 30-års erfarenhet av att arbeta inom omsorgen för personer med utvecklingsstörning och autism, först som omsorgsassistent och därefter som verksamhetschef. Har under de senaste 15 åren därtill metodhandledning för verksamheter inom skola, bostäder med särskild service för barn och vuxna, daglig verksamhet och korttidshem runt om i Sverige. Jesper håller även föreläsningar om utvecklingsstörning och autism, utmanande beteenden, tvångssyndrom, förhållningssätt och bemötande. Jesper har en steg 1-utbildning inom kognitiv beteendeterapi samt universitetsutbildningar inom autism och utvecklingsstörning, arbetsledning och har startat upp flera verksamheter inom LSS.

Örjan Homanen Malmer

Utbildare
 
Örjan arbetar som utbildare och handledare för personal som är i kontakt med personer med funktionsnedsättning, psykisk och social ohälsa. Han har lång erfarenhet som arbetskonsulent och utbildare inom metoderna Supported Employment, Individual Placement and Support och Supported Education. Metoderna handlar om delaktighet och ökad självständighet i samhället, genom anpassat individuellt stöd ut mot arbetsmarknad och utbildning. Örjan har tidigare arbetat med personer inom SoL- och LSS-spektrat, bl.a. som vårdare på gruppbostad, lärare i aspergergrupp på mellanstadiet och lärare i särskild undervisningsgrupp på högstadiet. Örjan har gymnasielärarexamen (Degree of Master of Education) och studerat i specialpedagogik med inriktningen sociala problem och alternativa pedagogiska möjligheter. Örjan är utbildad och certifierad Studio III tränare.

Utbildningsledning

Jennie Seling

Utbildning- och Marknadskoordinator
 
Jennie arbetar som utbildning- och marknadskoordinator och har även en rådgivande roll kring era frågor som rör våra utbildningar. Hon tar även emot förfrågningar och bokningar av uppdragsutbildning och handledning. Jennie är utbildad internationell säljare och marknadsförare, hon började arbeta inom omsorg för 4 år sedan.

Peter Boy

Utbildningschef
 
Peter har de senaste 15 åren arbetat med att skapa förutsättningar för människors lärande. Han har drivit och utvecklat organisationer inom kurs- och utbildningsverksamhet och han har lång erfarenhet av att skapa processer och arbetssätt för ett lyckat lärande. Sedan 2014 arbetar Peter som utbildningschef hos Solhaga Enigma Education.